24 марта, 2016
Справаздача Навуковага таварыства па вывучэнню Беларусі

Справаздача Навуковага таварыства па вывучэнню Беларусі пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі ў Горках Інстытута беларускай культуры (ад 9-га сакавiка 1926 года да 15-га сакавiка 1927 года) [Электронный ресурс] / Беларуская дзяржауная акадэмія сельскай гаспадаркі, Навуковае таварыства па вывучэнню Беларусі, Інстытут беларускай культуры. - Электрон. текстовые дан. - Горкi : Друкарня Акадэмii, 1927. - 217-224 с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст