24 марта, 2016
Працы Горы-Гарэцкага навуковага таварыства

Працы Горы-Гарэцкага навуковага таварыства [Электронный ресурс] = Arbeiten der Gory-Goretskischen Gelehrten Gesellschaft / Горы-Гарэцкае навуковае таварыства, Інстытут беларускае культуры, Аддзел прыроды і гаспадаркі. - Электрон. текстовые дан. - Горы-Горкi : [б. и.],: рис., табл. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Библиогр. в конце отд. ст.

Т. 5. - 1928. - 245 с. полный текст
Т. 6. - 1929. - 221 с. полный текст
Т. 7. - 1930. - 245 с. полный текст