24 марта, 2016
Праграмы Беларускай дзяржаунай акадэміі сельскай і лясной гаспадаркі

Праграмы Беларускай дзяржаунай акадэміі сельскай і лясной гаспадаркі [Электронный ресурс] / Беларуская дзяржауная акадэмія сельскай і лясной гаспадаркі. - Электрон. текстовые дан. - [Горкі] : [б. и.], 1928. - [138] с. : табл. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст