24 марта, 2016
Палажэньне Беларускай Сельска-Гаспадарчай Дасьледчай Станцыi Моладзі ЦК ЛКСМБ

Палажэньне Беларускай Сельска-Гаспадарчай Дасьледчай Станцыi Моладзі ЦК ЛКСМБ [Электронный ресурс] / Беларуская сельска-гаспадарчая даследчая станцыя моладзі ЦК ЛКСМБ. - Электрон. текстовые дан. - [Горкi] : [б. и.], (1940?). - 29 с. : табл. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст