24 марта, 2016
Материалы по лесному опытному делу БССР Т. 1. № 1/3 /

Матар'ялы па лясной дасьледчай справе БССР [Электронный ресурс] = Материалы по лесному опытному делу БССР = Materials of forest research in WSSR . Т. 1. № 1/3 / Беларускi навукова-дасьледчы iнстытут сельскае i лясное гаспадаркi iмя У. I. Ленiна пры СНК БССР, Цантральная лясная дасьледчая станцыя, Аддзел лясноега спадаркi. - Электрон.текстовые дан. - Менск : [б. и.], 1927. - 139 с. : табл., карты, рис. - Загл. с титул.экрана. - Электрон.версия печ. публикации

полный текст