24 марта, 2016
Лаппо, А.  Праца па сэлекцыi канюшыны

Лаппо, А.

Праца па сэлекцыi канюшыны [Электронный ресурс] : бюлетэнь. Т.22 №40 / А. Лаппо ; Наркамзем БССР, Беларускiнавукова-дасьледчыiнстытутсельскаегаспадаркiiмя У. I. Ленiна, Горацкая сельска-гаспадарчая дасьледчая станцыя. - Электрон.текстовые дан. - Горкi : [б. и.], 1930. - 28 с. : рис., табл. - Загл. с титул.экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Библиогр.: с. 24-25

полный текст