15 марта, 2016
За лепшы ураджай!

За лепшы ураджай! [Электронный ресурс] : некалькi парад навуковых працаўнiкоў акадэмii - беларускаму селянiну у дзень дзесядзiгодзьдзя БССР / Беларуская акадэмiя сельскай i лясной гаспадаркi. - Электрон. текстовые дан. - Горы-Горкi : Выданьне с. г. академii, 1929. - 115 с.- Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст