15 марта, 2016
Дзесяць гадоу, 1917-1927

Дзесяць гадоу, 1917-1927 [Электронный ресурс] : выданьне Камiсii па правядзеньню сьвяткаваньня 10-ае гадавiны Кастрычнiкавае рэвалюцыi у Беларускай дзяржаунай акадэмii cельскае гаспадаркi. - Электрон. текстовые дан. - Горкi : Друкарня Акадэмii, 1927. - 32 с. : рис. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст