15 марта, 2016
Дасьледваньне хвароб лену у БССР, у 1929 i часткова - 1930 гг.

Дасьледваньне хвароб лену у БССР, у 1929 i часткова - 1930 гг. [Электронный ресурс] = Investigation of flax diseases in BSSR, in the years: 1929, partly 1930 : бюлетэнь. №42/44. Верасень 1930 / НаркамземБССР, Беларускi навукова-дасьледчы iнстытут сельскае гаспадаркi iмя У. I. Ленiна, Горацкая сельска-гаспадарчая дасьледчая станцыя, Фiтопатолегiчны аддзел. - Электрон. текстовыедан. - Горкi : ДрукарняАкадэмii, 1930. - 30 с. : рис., табл. - Загл. ститул. экрана. - Электрон. версияпеч. публикации

полный текст