15 марта, 2016
Вынiкi работы iнстытуту сялян-дасьледчыкау за 1928 год

Вынiкi работы iнстытуту сялян-дасьледчыкау за 1928 г. [Электронный ресурс] / Беларускi навукова-дасьледчы iнстытут сельскае i лясное гаспадаркi iмя У. I. Ленiна, Бюро сялян-дасьледчыкау. - Электрон. текстовые дан. - Менск, 1929. - 133 с. : табл. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст