15 марта, 2016
Вынiкi двухгадовай працы сялянскага унiверсытэту

Вынiкi двухгадовай працы сялянскага унiверсытэту пры Беларускай дзяржаунай акадэмii сельскай i лясной гаспадаркi iмя Кастрычнiкавай рэвалюцыi за 1927-28 - 1928-29 навуч. гады [Электронный ресурс] . - Электрон. текстовые дан. - Горкi : Дркарня акадэмii, 1929. - 22 с. : табл., фот. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст