15 марта, 2016
Бурштэйн, М. I.  Падставы да закладаньня буйных калгасных садоу

Бурштэйн, М. I.

Падставы да закладаньня буйных калгасных садоу [Электронный ресурс] : бюлетэнь. №36. Красавiк, 1930 / М. I. Бурштэйн, А. П. Сьцяпанау ; Наркамзем БССР, Горацкая дасьледчая станцыя, Аддзел садоунiцтва. - Электрон. текстовые дан. - Горкi : Друкарня Акадэмii, 1930. - 24 с. : табл., рис. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст