15 марта, 2016
Беларуская дзяржауная сельска-гаспадарчая акадэмія. Завочны калгасны універсітэт

Беларуская дзяржауная сельска-гаспадарчая акадэмія. Завочны калгасны універсітэт [Электронный ресурс] . Вып. 3 / Беларуская дзяржауная сельска-гаспадарчая акадэмія ; ред. А. I. Кайгародау. - Электрон. текстовые дан. - Горкi : Друкарня Акадэмii, 1930. - 93 с. : рис. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

полный текст